Skolas komanda

Skolas vadības komanda

DirektoreLinuta Ģerģe
Direktores vietnieki izglītības jomā
Mudīte Savicka, Inita Nagņibeda
Ēku un apsaimniekojamās teritorijas pārzinis – Jānis Laicāns

Mūsu skolotāju kolektīvs

SKOLOTJI

Klašu audzinātāji

1.A –Saiva Krilova

1.B – Liena Vanaga
1.C – Ināra Muraško

2.A – Santa Nākmane

2.B – Inese Masjule
2.C –Aiva Skaldere
3.A – Līga Bajāre

3.B – Anita Feldmane

3.C – Inga Cepure
4.A – Sanita Šmite

4.B – Daiga Eimusa

4.C –Inuta Ogbodo

5.A – Jeļena Bulīga

5.B –Laura Kutra

5.C – Sanita Anspoka

6.A –Zane Bluša

6.B – Agita Barkova

6.C – Anita Stankeviča

Mācību priekšmetu skolotāji

Latviešu valoda – Laura Kutra, Inita Nagņibeda, Sanita Anspoka
Angļu valoda Inuta Ogbodo, Anita Vallenčuka, Anita Stankeviča, Ieva Bračka
Krievu valoda – Irēna Slesare-Koluža, Jeļena Bulīga, Sanita Šmite
Matemātika – Santa Nākmane, Linuta Ģerģe, Mudīte Savicka, Jeļena Bulīga, Vaira Karpiča
Informātika – Līga Kļaviņa
Dabazinības – Inguna Sarguna, Laura Kutra
Sociālās zinības
– Agita Barkova
Vēsture – Daiga Telnere
Mājturība un tehnoloģijas – Iveta Slavīte, Armands Krafts, 
Mūzika – Daina Ārmane, Zane Bluša, Inta Pilicka
Sports – Armands Segliņš, Jānis Rācenis
Vizuālā māksla –  Maija Lauriņa-Rimicāne

Atbalsta personāls

Bibliotekāre– Agnese Ignatjeva
Logopēds– Inta Pilicka
Medmāsa– Viktorija Jumiķe
Psihologs– Evija Krišjāne
Pagarinātās dienas grupas vada – Irina Bahilova

Ārpusstundu nodarbību skolotāji

Tautas deju kolektīvs “Odziņa”, ritmika– Tamāra Ļisovcova
Tautas deju kolektīvs “Taurenītis”– Aiva Skaldere
Koris– Zane Bluša, Daina Ārmane
Teātra kopa “Ancīši”– Anita Feldmane
Sporta dejas– Ināra Muraško
Vizuālā māksla – Maija Lauriņa-Rimicāne
Mazā biznesa skola– Agita Barkova
Folklora– Daina Ārmane