Kontakti

Skolas adrese :

Uzvaras iela 10,
Bauska,
Bauskas nov.,
LV 3901,
Latvija.

Tālruņi :

Direktore: Linuta Ģerģe 29712959
Direktores vietniece izglītības jomā: Mudīte Savicka 29901931
Direktores vietniece izglītības jomā: Inita Nagņibeda 29461736
Ēku un apsaimniekojamās teritorijas pārzinis: Jānis Laicāns 27014819
Lietvede: Dzidra Straumīte 25561002
Medmāsa: Viktorija Jumiķe 26823676
Dežurants: 28797359

E-pasti :

skolas: sakumskola@bauska.lv

bibliotēkas: bssbiblio@gmail.com

Rekvizīti :

Reģ. nr. 90009583675
Uzvaras iela 10, Bauska,
Bauskas novads, LV-3901
AS “SEB banka”, kods: UNLALV2X
Konts: LV66UNLA0050019346022

Ziedojumu konts :

LV09UNLA0050019345884