Interešu izglītība

Tautas deju kolektīvs “Odziņa” – Tamāra Ļisovcova
Tautas deju kolektīvs “Taurenītis”– Aiva Skaldere
Koris – Zane BlušaDaina Ārmane
Teātra kopa “Ancīši”– Anita Feldmane
Sporta dejas– Ināra Muraško
Vizuālā māksla – Maija Lauriņa-Rimicāne
Folklora– Daina Ārmane