Matemātikas skola

Bauskas sākumskolas  5. – 6. klašu skolēni –

  Sestdienas matemātikas  skolas  nodarbība  

sestdien, 2.novembrī

 plkst. 11.35 -13.00    

20.kabinetā

pie LU Fizikas un matemātikas fakultātes profesora Andreja Cibuļa.

Esiet cītīgi un čakli!