Skolotāju dienas jaunais pedagogu kolektīvs

4.oktobrī, Skolotāju dienā,

 Bauskas sākumskolā

 2.un 3.stundu vadīs  jaunais pedagogu kolektīvs

Direktors: Enzo (4.C), direktora vietnieki: Karīna (6.A), Andžejs (5.B)

Atbildīgie: 4.stāvs– Agnese, Kitija(5.A), 3.stāvs– Ieva, Anna( 4.A), 2.stāvs– Beāte, Katrīna, 1.stāvs-Andžejs (5.B)

  Klase/kl.audzinātājs   Kabinets/stāvs   Vecāki
1.A/ S.Krilova 72./3.stāvs Anda Rone Inna Ņikoņenko
1.B/ L.Vanaga 80./4.stāvs Martas tētis Alberta tētis
1.C/I.Muraško 81./4.stāvs Linda Blauduma Ieva Ozola
2.A/ S.Nākmane 84./4.stāvs Agnese Broka, Sanita Markeviča Liene Bundzinska, Jovita Beņuša
2.B / I.Masjule 74/ 3.stāvs Ģirts Laugalis Pēteris Maziks
2.C/A .Skaldere 82./4.stāvs Laura Butkēviča Zane Skreija, Andra Bula
3.A/ L.Bajāre 71./3.stāvs S.Liepa(6.C),
Dž. Sirvide (6.C)
L.Ķibure (6.C)
3.B./A.Feldmane 70./3.stāvs Gundega Davidone Svetlana Pečanaja
3.C/I.Cepure 72./3.stāvs M.Vopijašinas m. O.Djacuka m.
4.A/ S.Šmite 83./4.stāvs A.Kapeļa m. R.Ripinskas m.
4.B/ D.Eimusa 85./4.stāvs Zanda Kurika Lolita Vaivare
4.C/ I.Okbodo 60./2.stāvs Gundegas m. Valtera m.
5.A/ J.Bulīga 64./2.stāvs Anda Rimicāne Uldis Varnevičs Ekskursija uz PII Pasaulīte
5.B/ L.Kutra 55./1.stāvs Jeļena Auguste
5.C/ S.Anspoka 62./2.stāvs T.Grigalena S.Platā
6.A/ Z.Bluša 51./ 54./ 1.stāvs Lekcija meitenēm 51.kab. Lekcija zēniem 54.kab. Atb. G.Purena
6.B/ A.Barkova 63./2.stāvs Anda Dumbrovska
6.C/ A.Stankeviča 15. un 4.kab. Džūlijas māsa, I.Slavīte(meitenēm) A.Krafts( zēniem) Kulinārijas un koka meistarstiķi
Skolotāju kolektīvs Mazā zāle

Dienas plānojums:

  • 1.stunda- māc.pr.
  • 2.,3.st.- vada vecāki,
  • 4.stunda- vecāki mazajā zālē, klasēm stunda pie kl.audz.
  • 5.stunda- 5.,6.kl. pie māc.pr.skolot.