Fotografēšanās 2. septembrī

2. septembrī

Bauskas sākumskolas klašu kolektīvu  un skolotāju

fotografēšanās laiki:

  • 8.30 – 3.B klase
  • 8.40- 8.50 – 2.C klase
  • 10.00- 10.20 – 1.klases
  • 10.20- 10.30 – 2.A, 2.B klase
  • 10.30- 10.40 – 3.A, 3.C klase
  • 10.40- 10.55 – 4.klases
  • 10.55- 11.05 – 5.klases
  • 11.05- 11.1 5- 6.klases
  • 11.30- skolotāji