Gada skolotājs

13528 1

Mūsu skola saka paldies par ieguldīto darbu un sveic mūsu skolotājas:
Sanitu Anspoku – pretendenti nominācijai ”Gada skolotājs pamatskolā”,
Mudīti Savicku – pretendenti nominācijai „Gada izglītības iestādes vadītājs vai vietnieks”.